2020/21. évad
TECHNIKAI SUPPORT:  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés

Aktualitások, hírek

2021-08-09
Elszámolás benyújtásával kapcsolatos tájékoztató

Az elszámolások benyújtásával kapcsolatban kérjük, hogy amennyiben lehetséges, továbbra is postai úton nyújtsák be az elszámolásukat. Amennyiben ez nem lehetséges, személyes benyújtásra hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki napokon van lehetőség a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) II. emelet 209-es irodában, 9:00-14:00 között.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elszámolásokat legkésőbb augusztus 14. napján postai úton (postai feladás igazolhatóan legkésőbb 08.14.) vagy személyesen szükséges eljuttatni a fent megadott címre, valamint arra, hogy a program meghosszabbítására irányúló kérelem az elszámolás benyújtásával egyidejűleg kérelmezhető.

Tekintettel arra, hogy az elszámolás benyújtási határidő (2021. augusztus 14.) szombati napra esik, az MKOSZ 8:00-16:00-között ezen napon is biztosítja az elszámolások személyes benyújtásának lehetőségét.

Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-08-02
Tájékoztatjuk a Támogatott szervezeteket, hogy az 522/2020.11.10. sz. Elnökségi határozat értelmében a 2020/2021 évi Kenguru és Gyermek Versenykiírás 8.2. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosult:
„A harmadik (3.) forduló végéig az adott sportszervezet második és további csapataként bármennyi csapatot nevezhet azzal a kitétellel, hogy az így nevezett csapatoknak legkésőbb a 6. fordulóban csatlakozniuk kell a korosztályos versenybe. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, úgy ezen csapatok költségei a Tao elszámolásban NEM számolhatók el, viszont a nevezési díjukat az MKOSZ a bajnokság végéig visszatéríti.”

Emellett, szintén az 522/2020.11.10. sz. Elnökségi határozat értelmében a Kosárpalánta Bajnokság 2020/2021 évi Versenykiírás 8.2. pont az alábbiak szerint módosult:
A Kosárpalánta Bajnokságra nevezni versenyzési időszakban is lehet, ennek nevezési határideje február 5. Amennyiben egy sportszervezet az 1. forduló után, de még a 2. forduló előtt teljesíti nevezését, úgy az ebben az időszakban benevezett csapatával (csapataival) legkésőbb a 3. forduló versenyein köteles részt venni. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, úgy ezen csapatok költségei a Tao elszámolásban NEM számolhatók el, viszont a nevezési díjukat az MKOSZ a bajnokság végéig visszatéríti.”

Kérjük, hogy a fenti módosításokat az Tao elszámolások során vegyék figyelembe.
2021-08-02
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es támogatási időszaktól kezdődően teszt jelleggel bevezetésre kerülő elektronikus – az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül történő – elszámolás modul a 2020/2021-es kérelmi rendszer felületén elérhetővé vált.

Az elektronikus elszámolással kapcsolatos felhasználói kézikönyv elérhető a http://hunbasket.hu/tao/2020/ honlapon.

A 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott – ide nem értve a korábbi támogatási időszakban jóváhagyott, de meghosszabbított – programok esetében a sportszervezet döntése az, hogy az elszámolás papír alapon történő benyújtása mellett elektronikus úton is benyújtja-e az elszámolását az ellenőrző szervezet részére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elszámolások papír alapon történő benyújtása kötelező.
Egyéb – korábbi támogatási időszakban jóváhagyott és meghosszabbított – programok esetében az elszámolás benyújtása kizárólag papír alapon lehetséges.

Amennyiben a 2020/2021-es programot meg kívánják hosszabbítani és az elszámolási modulban nem, vagy nem teljesen került feltöltésre az elszámolás, akkor a hosszabbítási kérelemben a sportszervezet által megadott „elszámolni kívánt teljes támogatás” adatok eltérést fognak jelezni az elszámolási modul által kalkulált összegtől. Ez esetben a táblázat felett található jelölőnégyzet bepipálásával küldhető be a sportfejlesztési program meghosszabbítására irányuló kérelem, az abban megadott „elszámolni kívánt teljes támogatás” értékekkel.

A fentiek mellett tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a jelenleg folyamatban lévő, a 2021/2022-es kérelmi felületen jóváhagyott programok elszámolásai már kizárólag elektronikus úton lesznek benyújthatóak az ellenőrző szervezet részére.

Kérjük, hogy az elektronikus elszámolással kapcsolatos kérdésekkel Egyed Viktort keressék a honlapon megtalálható elérhetőségeken.
Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-07-26
Tisztelt Sportszervezetek!

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, mint a hatáskörébe tartozó sportszervezetek vonatkozásában a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának jogszabály által kijelölt ellenőrző szervezete – hivatkozással a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 13. § (2a) bekezdésében foglaltakra – az elszámolás határidejét 2021. augusztus 14. napjáig hivatalból meghosszabbítja.

Jelen döntés a valamennyi folyamatban lévő sportfejlesztési program elszámolása vonatkozásában hatályos.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.


Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-06-16
Tisztelt Sportszervezetek!

A 2020/21-es időszaktól bevezetésre került, hogy a sportfejlesztési programban végzett változtatásokat csak abban az esetben tudják beküldeni, ha az EKR-ben minden kiküldött dokumentum átvételre került.
A gyakorlatban az azt jelenti, hogy pl. a hiánypótlásokat nem elegendő a cégkapun keresztül átvenni, mert az alábbi rendszerüzenetet kapják: „A kérelmek beadási határideje lejárt!”
Amennyiben a dokumentumok az EKR rendszerben átvételre kerülnek, a hiánypótlás, módosítás, stb. beküldhetővé válik.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

MKOSZ Tao Jóváhagyás
2021-06-10
Tisztelt Támogatott Szervezet!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a 2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott – ide nem értve a korábbi támogatási időszakban jóváhagyott, de meghosszabbított – programok esetében kizárólag a Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása jogcímen van lehetőség elszámolni a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket.

A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításának hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során (tehát nem kizárólag a 2020-2021-es támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési program esetében) szintén kizárólag ezen új jogcímen számolhatnak el védekezéssel összefüggő költségeket.

Amennyiben ezzel a sportszervezet élni kíván – döntése szerinti jogszabályi előírás alapján –, a Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása jogcímre át kell csoportosítson összeget a jóváhagyott egyéb támogatási jogcímekről, illetve döntése szerint élhet a támogatás megemelésének lehetőségével is. A sportszervezet dönthet, hogy melyik jogszabály alapján módosít, azonban a kettő jogszabály, e kérdésben, együttesen nem alkalmazható.

Javasoljuk, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban már jóváhagyott költségeiknek ezen új jogcímre történő átcsoportosítására vonatkozó módosítási kérelmet a 2020-2021-es támogatási időszak végén (legkésőbb 2021. június 30-áig) nyújtsák be.

MKOSZ TAO Iroda
2021-06-04
Tisztelt Sportszervezetek!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019-es, 2019/2020-as és a 2020/2021-es kérelmi rendszerben a 100%-os támogatási intenzitás alkalmazására, valamint a Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása jogcímre irányuló módosítási felületek elérhetőek.

Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-05-31
Tisztelt Sportszervezetek!

Értesítjük Önöket, hogy a 2021-es naptári évre vonatkozó látványcsapatsport-támogatással kapcsolatban meghatározott keret teljes egészében lehívásra került, így további értesítésig az MKOSZ támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelmeket nem tud befogadni.

Üdvözlettel:
MKOSZ TAO IRODA
2021-02-23
Tisztelt Sportszervezetek!A rendszerben megnyílt a sportfejlesztési programok beadásának lehetősége.

A 2021/22-es elektronikus kérelmi rendszert az alábbi címen érik el:

https://mkosztao2021.flexinform.hu/

A sportfejlesztési programok beadási határideje 2021. február 28. éjfél.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.


Tisztelettel:

MKOSZ Jóváhagyás
2020-09-28
Tisztelt Pályázók!

A mai napon elérte a MŰKÖDÉSI támogatások összege a SPORTÁGI KERETÜNKET, további támogatási igazolások beküldésére ebben az évben nincs lehetőség.

MKOSZ TAO Iroda
2020-08-24
Tisztelt Sporttársak!

A sikeres Tao gyűjtésnek köszönhetően a sportszervezetek részére a 2020. évben megállapított TIG keret a múlt héten maradéktalanul kiállításra került, a rendszer lezárt. Tekintettel arra azonban, hogy számos sportszervezet a 2020/21-es sportfejlesztési programjára egyáltalán nem, vagy csak töredék mértékben tudott támogatást gyűjteni, az MKOSZ – a központi programok finanszírozásának pénzforgalmi igényét figyelembe véve – a saját, 2020/21-es keretéből lemond 1.000.000.000 Ft támogatás feltöltésének idei lehetőségéről ezen sportszervezetek javára, ezzel segítve működésüket. A mai napon a 2020/21-es rendszer megnyitásra került azon sportszervezetek számára, amelyek a 2020/21-es támogatási időszakban a jóváhagyott működési keretük 50%-ánál kevesebb támogatást tudtak feltölteni.
Az érintett sportszervezeteket a részletekről külön e-mailben tájékoztatjuk.

MKOSZ TAO Iroda
2020-08-18
Tisztelt Sportszervezetek!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon az Elnökség által a Sportszervezetek részére biztosított MŰKÖDÉSI keret elfogyott, ezért további döntésig a működési jellegű támogatásokra vonatkozó kérelmek benyújtási lehetőségét felfüggesztjük.


MKOSZ TAO Iroda
2020-08-06
Tisztelt Sportszervezetek!

Értesítjük Önöket, hogy a hosszabbítási felületek az összes aktív EKR felületen a mai nappal megnyíltak.

A 2018/19-es és 2019/20-as hosszabbítási felületeken egyszerűsítéseket végeztünk, ezért kérjük, hogy a kitöltésnél figyelmesen olvassák el a táblázat sorait és értelemszerűen töltsék ki, ügyelve arra, hogy a támogatásba - a közvetlen támogatás mellett - a legfeljebb 2%-os arányos közreműködői díj és az ellenőrző szervnek fizetendő arányos 1%-os ellenőrzési díj is beleértendő.

Akik már korábban benyújtották az elszámolásukat, de nem tudták beadni a hosszabbító kérelmüket a 107/2011 (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletek mellett:

- Töltsék ki értelemszerűen a hosszabbítási kérvényhez beadandó táblázatot.
- Az akadályoztatás igazolásaként: Csatolják az EKR-ből kapott elektronikus visszajelzést, és az e-mailben vagy papír alapon - az elszámolás benyújtásának napján - megküldött hosszabbítási kérvényt.

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy az elszámolás beküldése előtt ellenőrizzék a pénzügyileg teljesült TIG-eket, és amennyiben részben vagy semmit nem utalt státuszú támogatási igazolással/igazolással rendelkeznek, az elszámolás leadása előtt legalább 8 nappal vonják vissza ezeket.

Üdvözlettel:

MKOSZ TAO Jóváhagyás
2020-04-01
Tisztelt Sportszervezetek!

A NISZ Zrt. tájékoztatása alapján a civil szervezetek jegyzékében található sportszervezetek a rendelkezési nyilvántartáson keresztül nem tudnak meghatalmazást adni a civil szervezetek jegyzékének hiányosságai miatt, ahol ezen szervezetek adatai, köztük a hivatalos képviselőé tárolva vannak.

A civil szervezetek jegyzékében nincsenek tárolva a képviselők azon adatai, amely alapján a rendelkezési nyilvántartás el tudná végezni a rendelkezési nyilvántartásba KAÜ-vel azonosított személy összerendelését a civil szervezettel.

Így azon civil szervezetek képviselői, melyek NetLock tanúsítvány kiváltása nélkül szeretnének rendszerhasználati jogosultságot adni különböző személyeknek, kormányablakban, okmányirodákban tudnak meghatalmazást adni, rendelkezést tenni "TAO űrlapbenyújtás előkészítése" ügyben. A kormányablakban rendelkezést tenni a hivatalos képviselő vagy a hivatalos képviselő által adott, két tanúval aláírt meghatalmazással rendelkező személy tud személyazonosító igazolvány segítségével. Az ügyintézés gyorsítása érdekében alapító okiratot/bírósági bejegyzést vigyenek magukkal, de alapvetően adószám bemondásával az ügyintéző tudja ellenőrizni az ügyintézést kezdeményező személy jogosultságát az adott szervezet vonatkozásában.Üdvözlettel,


TAO Support
2020-03-26
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a www.hunbasket.hu/tao/2020 oldalon tájékoztató dokumentum került kihelyezésre, amely alapján a sportfejlesztési programok, támogatási igazolások, igazolások előkészítése könnyebbé válik:
A TAO ELEKTRONIKUS KITÖLTŐ RENDSZER NETLOCK TANÚSÍTVÁNY HIÁNYÁBAN, A MEGHATALMAZOTTAK ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRÓL címmel.

MKOSZ TAO Jóváhagyás
2020-03-20
Tisztelt Sporttársak!


A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, illetve a közvetlen és közvetett állami támogatások költséghatékony és indokolható felhasználása érdekében az MKOSZ a látvány-csapatsport támogatásban érintett sportszervezeteket az alábbiakról tájékoztatja:

1. Kérjük, vizsgálják meg és körültekintően alkalmazzák a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet közterheket érintő, a munkavégzéssel, illetve a bérleti szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseit, valamint a későbbiekben kihirdetésre kerülő részletszabályokat.

2. Főszabályként az MKOSZ – jelenlegi jogszabályi keretekkel összhangban lévő – álláspontja szerint, bármely (támogatási jogcímen/aljogcímen) felmerülő költség elszámolhatóságának továbbra is feltétele, hogy az érintett költség az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesüljön. A jelen dokumentumban meghatározott bizonyos esetek azonban a jelenlegi körülményekre tekintettel az eddigiektől eltérő megközelítéssel is kezelhetőek!

3. Személyi jellegű ráfordítások elszámolhatósága:
a. Mivel sok esetben az eredeti feladatkörök a korlátozó intézkedések következtében ellehetetlenültek, ezért javasoljuk, hogy a sportszervezetek szerződés-módosítással kezeljék a helyzetet.
b. Az elszámolhatóság feltétele továbbra is a tényleges teljesítés! Javasoljuk, hogy az edzők új feladatkörükben dolgozzanak ki a játékosok részére változatos, egyéni, távolban is végezhető edzésprogramokat, szakmai feladatokat, és ezek végrehajtását online eszközök segítségével kövessék nyomon, ellenőrizzék. Az ilyen tevékenységet folyamatosan, igazoltan teljesítő sportszakemberek munkabérei/megbízási díjai elszámolhatóak. A szakmai teljesítés igazolása részletes szakmai beszámolóval történhet.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzet lehetőséget teremt a regisztrált edzők számára az MKOSZ technikai-taktikai online közzétett programjának megismerésére, fentieken túl az MKOSZ Elnökségének egyetértésével kizárólag azon edzők munkabérei/megbízási díjai lesznek elszámolhatóak az érintett időszakban (2020. március hónaptól a veszélyhelyzet visszavonásáig), akik elsajátítják az MKOSZ által online közzétett technikai-taktikai szakmai programot, és abból 2020. június 30-ig sikeres tesztet teljesítenek! A programról hamarosan részletesen tájékoztatjuk Önöket!
c. A szakmai vezető, szakosztályvezető, technikai vezető, sportmunkatárs, pszichológus, csapatorvos, elemző munkatárs pozíciók esetében a jelenlegi helyzetben is értelmezhető a szerződéses feladatok végrehajtása, amennyiben a szerződések szövegezése erre lehetőséget teremt, és a teljesítést nem konkrétan a mérkőzések, edzések, stb. megtartásához, megszervezéséhez köti:
- Az elszámolhatóság érdekében javasoljuk a megkötött szerződések felülvizsgálatát és a feladatok szükség és lehetőség szerinti módosítását, a rugalmas foglalkoztatás feltételeinek megteremtését.
- Az elszámolhatóság feltétele továbbra is a tényleges, igazolt teljesítés!
- Az ilyen tevékenységet folyamatosan, igazoltan teljesítő személyek munkabérei/megbízási díjai elszámolhatóak.
- A szakmai teljesítés igazolása részletes szakmai beszámolóval történhet.
d. Fizioterapeuta, masszőr, kiválasztásért felelős személy feladatai a gyerekek távollétében és edzések, mérkőzések hiányában az alapfeladatukat tekintve nem értelmezhető! Az ilyen feladatra vonatkozó személyi jellegű ráfordítások a veszélyhelyzetből adódó korlátozások okán a tényleges feladatellátás hiányára tekintettel nem elszámolhatóak. Amennyiben az adott személy megfelelő végzettséggel rendelkezik más, előbb említett és a jelenlegi helyzetben is értelmezhető feladat ellátására, akkor szerződés-módosítást követően már az előző pontban említettek alkalmazhatóak az elszámolhatóság feltételeként!


4. Élő szerződéssel rendelkező szolgáltatások, terembérleti díjak elszámolhatósága:
a. A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet a következőket tartalmazza:
- a többi mellett a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.
- A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.
b. Javasoljuk sportszervezeteink részére, hogy a szerződéseket az érintett időszakra haladéktalanul vizsgálják felül, szükség esetén szüneteltessék/szüntessék meg.
c. Amennyiben a sportszervezet nem tudja megszüntetni a szerződéses jogviszonyt, a tényleges teljesítés hiányában csak abban az esetben lesznek elszámolhatóak az ilyen jellegű költségek, amennyiben a sportszervezet igazoltan mindent megtett annak érdekében, hogy a szerződések a lehető legrövidebb időn belül szüneteltetésre/megszüntetésre kerüljenek. (pl. az üzemeltetővel való levelezés becsatolása, stb.)

5. Egyéb, megrendelt, de a veszélyhelyzetre tekintettel meg nem valósuló szolgáltatásokhoz (pl. szállás, utazás, edzőtábor) tartozó költségek elszámolhatósága:
a. Tekintettel arra, hogy a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet ezen szerződéses jogviszonyokat nem érinti, a felmondásra vonatkozóan megkötés nincs.
b. Ezek vonatkozásában javasoljuk a szerződések felülvizsgálatát, a felek közti elszámolást.
c. Amennyiben a sportszervezet nem tudja megszüntetni a szerződéses jogviszonyt, a tényleges teljesítés hiányában csak abban az esetben lesznek elszámolhatóak az ilyen jellegű költségek, amennyiben a sportszervezet igazoltan mindent megtett annak érdekében, hogy a szerződések a lehető legrövidebb időn belül megszüntetésre kerüljenek.

6. Az érintett időszakban a 2019/2020-as sportfejlesztési programhoz kapcsolódó fel nem használt, de lehívott támogatások a hosszabbított időszakra továbbvihetőek lesznek, amennyiben a sportszervezet a benyújtandó elszámolás beadásakor ezt kérelmezi a szokott módon. A 2018/2019-es sportfejlesztési programok meghosszabbított időszakának újbóli meghosszabbítása – működési költségek esetén – a hatályos jogszabályok szerint nem lehetséges. Javasoljuk, hogy az elszámolás során először a meghosszabbított program terhére számolják el az ott elszámolható költségeket, akár módosítás igénybevételével, és a 2019/2020-as sportfejlesztési programból fel nem használt összegre nyújtsák be a hosszabbítási kérelmet.

7. Támogatási igazolási kérelmekhez, illetve a 2020/21-es támogatási időszak jóváhagyásához szükséges dokumentumok benyújtása kapcsán, amennyiben a dokumentum beszerzése akadályba ütközik (pl. valamely hatóság szünetelteti a munkavégzést/ügyfélfogadást), a lehetőségekhez képest az MKOSZ törekszik arra, hogy rugalmasan kezelje a helyzetet.

8. Amennyiben a sportszervezet úgy ítéli meg, hogy nem tudja tartani a jogszabályban foglalt határidőket, akkor javasoljuk, hogy éljen a jogszabály által meghatározott lehetőségeivel (pl. 2020/2021-es program jóváhagyása kapcsán kérje az eljárás szüneteltetését).

9. Az elszámolások kapcsán kiküldött hiánypótlásra felhívó levelek kapcsán, amennyiben a körülmények miatt akadályoztatva van a sportszervezet a hiánypótlás határidőre történő teljesítésében, akkor azt írásban jelezzék az MKOSZ felé. A hiánypótlások kapcsán is elmondható, hogy a lehetőségekhez képest az MKOSZ törekszik arra, hogy rugalmasan kezelje a helyzetet.

Kérdés esetén az MKOSZ munkatársai elektronikus elérhetőségeiken állnak szíves rendelkezésükre!

Erőt és kitartást kívánva a jelenlegi nehéz helyzetben,Bodnár Péter
főtitkár


Budapest, 2020. március 20.
2020-02-28
Tisztelt Sportszervezetek!A szűkös beadási határidőre tekintettel az MKOSZ rendkívüli ügyeletet tart szombaton éjfélig. Kollégáinkat a megadott időintervallumokban az alábbi telefonszámokon érik el:


időszakpénteki ügyintézőszombati ügyintéző8:00 – 10:00Nádai Aina 3630-690-7221         
Laufer-Csík Annamária 361-325-1782Egyed Viktor 361-325-175310:00 – 12:00dr. Takács Anett 361-325-178112:00 – 14:00dr. Takács Anett 361-325-178114:00 – 16:00Horváth Enikő 3630-161-5503dr. Kun Róbert 3630-788-048216:00 – 18:00Szabari János 3630-954-8953dr. Kun Róbert 3630-788-048218:00 – 20:00Laufer-Csík Annamária 361-325-1782Egyed Viktor 361-325-175320:00 – 22:00Laufer-Csík Annamária 361-325-1782Nádai Aina 3630-690-7221        
Laufer-Csík Annamária 361-325-178222:00 – 24:00Horváth Enikő 3630-161-5503Nádai Aina 3630-690-7221 


 Laufer-Csík Annamária 361-325-1782


2020-02-27
Tisztelt Sportszervezetek!


A február 25-i jogszabály módosítással megváltozott beadási határidő és ennek közigazgatási eljárás keretében történő értelmezésével kapcsolatban felmerült jogi kérdésekre tekintettel a sportfejlesztési programok végső BEADÁSI HATÁRIDEJE FEBRUÁR 29. SZOMBAT ÉJFÉL!
Az előrehozott határidővel biztosan elkerülhető az esetlegesen határidőn túlinak minősített programok elutasítása, ezért a tagszervezeteink érdekében a szigorúbb jogértelmezést kell követnünk. A későbbiekre nézve állásfoglalást kérünk az EMMI-től, de jelenleg ennek hiányában nyomatékosan felhívjuk a sportszervezeteink figyelmét, hogy a február 29-ei határidő mulasztása nem kimenthető, így a március 1-én és március 2-án érkezett kérelmek elutasításra kerülnek!
Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a kérelem beadását követően még kérelem-kiegészítéssel élhetnek, ennek keretében szerkeszthetik a programot, ekkor, illetve később a hiánypótlás során is pótolhatják a szűkös határidő miatt elmulasztott dokumentumokat, információkat, összegeket.


Köszönjük megértésüket, üdvözlettel:

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

2020-02-26
Tisztelt Sportszervezetek!A rendszerben megnyílt a sportfejlesztési programok beadásának lehetősége.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.


Tisztelettel:

MKOSZ Jóváhagyás
2020-02-19
Tisztelt Sportszervezetek!

A Flexinform Kft. a szoftvereivel kapcsolatos bejelentések kezelésére ügyfélszolgálati rendszert vezet be, melyhez a linkek a fejlécben kerültek elhelyezésre. A rendszerbe bejelentést tenni egy gyors regisztráció után lehet, a rendszerbe belépve tájékozódhatnak a bejelentéseik státuszáról, eredményéről. A használathoz szükséges kézikönyv az alábbi linken keresztül tölthető le: Flexinform Ügyfélszolgálati Portál kézikönyv

Üdvözlettel,

Flexinform Support